BURTON PHILIP : Obituary

Published in the Daily Post on 14th September 2017

BURTON PHILIP ALAN Yn frawychus o sydyn, yn ei gartref yn Rhydaman yn 47 mlwydd oed. Gwr ffyddlon Ria, tad cariadus Abbi. Mab annwyl Alan ag Eleri (gynt o Borthmadog) a brawd hoffus Susan. Bydd yn golled mawr iw deulu a'i holl ffrindiau.

Previous